+48 32 267 70 97

Zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie czynności  notarialnych

O Kancelarii

Notariusz Katarzyna Różycka została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza z siedzibą w Będzinie w 2009 roku.

Notariusz Marta Sadłoń została powołana przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza z siedzibą w Będzinie w 2022 roku.

Kancelaria notarialna ma swoją siedzibę w centrum Będzina przy ul. Rybnej 1 – na parterze kamienicy, niedaleko Starostwa Powiatowego, Sądu Rejonowego oraz Urzędu Miejskiego, w sąsiedztwie będzińskiego zamku.

Bezpośrednio przy kancelarii znajduje się wiele miejsc parkingowych, z których można skorzystać dokonując czynności notarialnych.

Zakres usług notarialnych

Zobacz w czym możemy Ci pomóc

Spadki

Przed notariuszem możecie Państwo dokonać szeregu czynności z zakresu prawa spadkowego, między innymi: uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia, złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, czy też zawrzeć umowę o dział spadku. W formie aktu notarialnego możecie także Państwo sporządzić testament wraz z jego bezpłatną rejestracją w Notarialnym Rejestrze Testamentów oraz powołać zarządcę sukcesyjnego, który po śmierci przedsiębiorcy przejmie stery przedsiębiorstwa i zapewni jego bieżące funkcjonowanie do czasu ostatecznego zakończenia formalności spadkowych.

Nieruchomości

Czynności prawne mające za przedmiot nieruchomości zarówno gruntowe jak i lokalowe, spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a także prawo użytkowania wieczystego gruntu, dla swojej ważności bezwzględnie muszą być sporządzone w formie aktu notarialnego. Notariusz przygotowuje różnego rodzaju umowy, których przedmiotem są wyżej wskazane prawa, między innymi: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, odpłatnego i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, dożywocia, a także umowy przedwstępne i warunkowe (pierwokup ustawowy i umowny). Notariusz sporządza także umowy deweloperskie, przeniesienia własności oraz ustanowienia odrębnej własności lokali.

Prawo rodzinne

Notariusz sporządza umowy z zakresu prawa rodzinnego takie jak: umowy majątkowe małżeńskie, w tym wprowadzające ustrój majątkowy rozdzielności majątkowej (tzw. intercyza) bądź ustrój majątkowy rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków, umowy rozszerzające lub ograniczające wspólność ustawową, a także umowy o podział majątku wspólnego – zarówno w trakcie trwania małżeństwa (po wprowadzeniu ustroju rozdzielności majątkowej w małżeństwie), jak i po jego ustaniu w wyniku np. orzeczonego przez sąd rozwodu.
Nadto, w przypadku zgodnej woli stron, notariusz może objąć aktem notarialnym umowę alimentacyjną, poddając jednocześnie zobowiązanego do zapłaty alimentów, egzekucji co do wykonania tego obowiązku.

Spółki

Spółki komandytowe, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne, spółki akcyjne i spółki komandytowo-akcyjne dla ich powstania, funkcjonowania i rozwoju, a także likwidacji wymagają również czynności w formie aktu notarialnego. Przed notariuszem możecie Państwo dokonać szeregu czynności wymaganych ustawą kodeks spółek handlowych. Na przykład zawiążecie spółkę, podejmiecie uchwały wspólników i akcjonariuszy, podwyższycie kapitał spółki, złożycie oświadczenia o objęciu udziałów czy też o przystąpieniu do spółki, przekształcicie spółkę w inną spółkę handlową.

Przed notariuszem możecie Państwo w formie aktu notarialnego ustanowić fundację na podstawie ustawy o fundacjach albo sporządzić akt założycielski fundacji rodzinnej i statut fundacji rodzinnej na podstawie ustawy o fundacji rodzinnej.

Dlaczego warto nam zaufać?

Czynności notarialne przeprowadzane są z najwyższą starannością. Kładziony jest nacisk na ich bezpieczeństwo, ochronę danych i zachowanie tajemnicy notarialnej.

Fachową obsługę gwarantują tak notariusze, jak i zatrudnieni w kancelarii wykwalifikowani pracownicy, którzy gotowi są udzielić Państwu wszelkich informacji.

Udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne.

Kontakt
+32 367 90 97

Ul. Rybna 1, 42-500 Będzin